DOA RABITHAH


Ya Allah Engkau mengetahui bahawa..
hati-hati ini telah berkumpul kerana mengasihi Mu
Bertemu untuk mematuhi perintah Mu
Bersatu memikul beban dakwah Mu
Hati-hati ini telah mengikat janji setia..
untuk mendaulat dan menyokong syariatMu
Maka eratkan lah ya Allah akan ikatannya
Kekalkan kemesraan antara hati-hati ini
Tunjukkanlah kepada hati-hati ini..
akan jalannya yang sebenar
Penuhkanlah piala hati ini..
dengan limpahan iman, keyakinan dan keindahan tawakkal kepada Mu
Hidup suburkanlah hati-hati ini..
dengan makrifat, pengetahuan sebenar tentangMu
Jika Engkau mentakdirkan mati
Maka matikanlah pemilik hati-hati ini..
sebagai para syuhada' dlm perjuangan agama Mu
Engkau lah sebaik-baik sandaran..
dan sebaik-baik penolong ya Allah
Perkenankanlah permintaan ini
Amin ya rabbal A'alamin..


REALITI ISLAM AGAMA PERJUANGAN


Perjuangan Islam bermaksud perihal umat Islam berusaha mempertahankan agamanya dan mengatasi pihak-pihak yang menentangnya. Oleh kerana perkataan juang itu sendiri bermaksud melawan; persoalan ‘perjuangan Islam’ itu menggambarkan betapa unsur perlawanan adalah satu perkara rutin dan lumrah yang pasti ada di dalam Islam dan dihadapi oleh umat Islam tidak kira bila atau di mana mereka hidup. Mahu tidak mahu, setiap manusia Islam terpaksa menghadapi realiti perlawanan atau perjuangan sama ada dalam bentuk perseorangan atau ramai (berkumpulan), hebat atau hanya pertentangan kecil mengikut tahap keimanan seseorang. Perkara ini menjadi realiti kerana sejak awal-awal lagi Allah swt telag mengingatkan bahawa setiap orang yang beriman pasti akan mendapat ujian mengikut tahap keimanannya. Firman-Nya dalam Surah al-Ankabut ayat 2 - 3; maksudnya: “Apakah manusia menyangka bahawa kami akan membiarkan mereka begitu sahaja selepas mereka menyatakan: kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji. Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu lalu Allah swt mengenal pasti orang-orang yang benar dan Dia mengenal pasti orang-orang yang dusta.”

Demikian juga, sejak generasi Islam yang pertama pada zaman Rasulullah saw lagi, umat Islam telah dihadapkan dengan suasana perjuangan yang penuh dengan tekanan yang berupa ujian. Ada beberapa faktor yang mendorong dan menjadikan agama Islam dipenuhi dengan perjuangan:

1. Realiti agama Islam itu sendiri yang bersifat revolusi di dalam kehidupan manusia. Dalam hubungan ini al-Syahid Syed Qutb menyatakan dalam Ma’alim fi alThariq: seorang yang menganut Islam itu sebenarnya telah melucutkan dari dirinya segala sesuatu dari zaman lampaunya di alam jahiliyyah. Dia merasakan ketika dia mula menganut Islam bahawa dia memulakan zaman baru dalam hidupnya; terpisah sejauh-jauhnya dari hidupnya yang lampau di zaman jahiliyyah. Sikapnya terhadap segala sesuatu yang berlaku di zaman jahiliyyah dahulu ialah sikap seorang yang sangat berhati-hati dan berwaspada.

Kalimah syahadah La ilaha illa Allah yang menjadi tema tauhid itu sendiri adalah suatu cetusan revolusi atau perubahan besar-besaran di dalam jiwa dan kehidupan manusia kerana ia bererti pengakuan kepada kekuasaan menghukum dan memerintah tertinggi yang diserahkan hanya kepada Allah. Ia adalah cetusan revolusi terhadap kuasa duniawi yang telah merampas suatu sifat khusus tuhan yang utama, revolusi terhadap kenyataan hidup yang bersandar kepada rampasan atas sifat tuhan itu dan juga merupakan suatu pukulan maut ke atas sebarang peraturan dan kekuasaan yang tidak diredhai Allah.

Ibn Taimiyyah pula menyatakan: Bilamana ucapan La ilaha illa Allah itu merupakan ucapan yang sebenar, jadilah orang yang mengucapkannya itu ahli-Nya dan tergolong dalam parti-Nya (parti Allah), manakala orang yang mengingkarinya adalah musuh-Nya dan orang-orang yang dimurkai-Nya.

2. Risalah Islam yang disebarkan melalui dakwah yang telah dimulakan oleh para nabi itu sendiri bersifat menyeru kepada Allah dan menentang thagut iaitu segala perkara atau sembahan yang bersifat merampas hak-hak ketuhanan sama ada dari sudut ibadah, undang-undang dan pemerintahan. Dalam perkara ini, Allah swt berfirman dalam Surah an-Nahl, ayat 36; maksudnya: “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul kepada setiap umat (untuk menyerukan): Sembahlah Allah dan jauhilah thaghut.”

Peranan utama para rasul yang diutus Allah adalah membawa petunjuk kepada hamba-Nya, ia terdiri dari dua perkara penting yang saling memerlu dan menyempurnakan di antara satu sama lain iaitu:


Menyeru supaya beribadah (mengabdi) hanya kepada Allah yang Esa


Menyeru supaya menjauhi thaghut.

Jelas di sini bahawa seruan Islam bukan setakat mengajak kepada kebaikan dengan menyembah Allah dan menta’atinya, tetapi dalam masa yang sama hendaklah menjauhi dan menentang thaghut.

3. Islam sentiasa menghadapi tentangan. Hasil dari dua faktor di atas, lalu timbullah pula reaksi di kalangan manusia yang enggan tunduk kepada seruan dakwah Islam. Reaksi itulah yang menyemarakkan lagi pertentangan di antara Islam dengan musuh-musuhnya. Contoh yang paling ketara dari sirah Rasulullah saw adalah apabila baginda berdakwah kepada orang ramai tentang Islam supaya mengucap syahadah La ilaha illa Allah, dua orang lelaki Badwi dari kalangan yang hadir berkata: Maksudnya: “Ini adalah perkara yang dibenci oleh raja-raja (pemerintah). Kerana inilah kamu akan diperangi oleh orang-orang Arab dan orang-orang ‘ajam (bukan Arab).” Demikian juga Ibnu Kathir menceritakan (dalam al-Bidayah wa al-Nihayah) jawapan Mafruq bin ‘Amru, Hani’ bin Qabishah, al-Muthanna bin Harithah dan al-Nu’man bin Syarik ketika diajak memeluk Islam oleh Rasulullah. Kata mereka: Barangkali perkara yang kamu seru kepada kami ini adalah antara perkara yang dibenci raja-raja.

Peristiwa ini menggambarkan bahawa penentangan terhadap Islam adalah perkara yang sentiasa berlaku sebagaimana ia telah berlaku ke atas nabi-nabi yang terdahulu. Namun faktor utama penentangan itu bukanlah kerana faktor batang tubuh individu atau golongan yang menyeru, tetapi kerana seruan Islam itu sendiri. Sebagaimana Rasulullah saw sendiri ditentang bukan kerana peribadi baginda yang sudah terkenal sebagai al-Amin dan pernah diberi kepercayaan menjadi hakim menyelesaikan masalah perletakan hajar al-aswad dalam peristiwa banjir besar di Mekah sebelum kenabian baginda saw.

4. Islam adalah tinggi. Allah swt telah mengajar umat Islam bahawa agama-Nya sahajalah yang diterima. Kerana itu jualah, maka Islam menduduki tempat tertinggi mengatasi segala agama, cara hidup, fahaman, falsafah, ajaran dan ideologi manusia. Semua ini dirangkumkan dalam kata-kata Ibnu Abbas yang bermaksud: “Islam itu tinggi dan tiada yang lebih tinggi daripadanya.”

Demikian juga yang dapat difahami dari ayat 139 surah Ali ‘Imran: yang bermaksudnya: “Dan janganlah kamu merasa hina dan merasa sedih, kamulah yang paling tinggi jika kamu benar-benar beriman.”

Dalam mentafsirkan ayat ini Syed Qutb menyebut: “Tingginya umat Islam adalah kerana aqidah mereka yang tinggi kerana mereka sujud kepada Allah sahaja sedangkan orang-orang kafir itu sujud kepada sesuatu (sembahan) dari ciptaan/makhluk Allah atau beberapa makhluk Allah swt. Dasar umat Islam juga adalah tertinggi kerana mereka berada di atas landasan dasar yang dicipta Allah sedangkan mereka (musyrikin itu) mengikut dasar ciptaan makhluk Allah.”

5. Selain dari kedudukan Islam yang bersifat tinggi dan mengatasi fahaman, agama dan ajaran lain, Allah swt sendiri menuntut agar agama-Nya ini diletakkan mengatasi segala ajaran yang lain. Tuntutan ini jelas dinyatakan oleh Allah ketika menjelaskan tentang matlamat pengutusan Rasulullah saw kepada manusia. Firman-Nya dalam surah at-Taubah ayat 33 dan ash-Shaff ayat 9 yang bermaksud: “Dialah (Allah) yang telah mengutus rasul-Nya dengan hidayah petunjuk dan agama yang sebenar supaya dimenangkan-Nya atas segala agama walaupun dibenci oleh orang-orang musyrikin.”

Al-Maududi menyatakan (dalam Fundamentals of Islam): Sebagaimana halnya dengan din-din lainnya, din Allah ini juga menuntut bahawa seluruh wewenang mesti diserahkan kepada-Nya semata-mata, dan semua din yang berlawanan dengannya mesti ditundukkan; kalau tidak ia tidak akan dapat menuntut kepatuhan rakyat, kerana kalau din ini telah berlaku, maka tidak akan ada lagi din kerakyatan, kerajaan atau din kaum kominis.

Tuntutan ini tidak bererti bahawa Islam bertindak memaksa manusia memeluk Islam dan menghapuskan terus ajaran lain secara kekerasan kerana kekerasan dan paksaan tidak akan menghapuskan apa yang ada dalam hati dan fikiran manusia. Ini dijelaskan dalam konsep peperangan Islam di mana di antara etika perang Islam sebagaimana disebut oleh Hassan al-Basri adalah larangan menakut-nakutkan orang ramai, melampau, membunuh wanita, kanak-kanak, orang-orang tua yang sudah kabur pandangan dan tidak perlu dibunuh, paderi-paderi, penjaga gereja, membakar pokok dan membunuh haiwan tanpa maslahah. Hukum ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas yang bermaksud: “Apabila Rasulullah saw mengutuskan tenteranya, baginda akan berkata: Berangkatlah kdengan naAllah, perangilah padyang kufur kepada Allah. Janganlah kamu khianat, janganlah kamu me? dan membunuh orang tua serta penjaga-penjaga gereja.” (Riwayat Ahmad bin Hanbal)

Demikian juga difahami dari ayat ke 40, Surah al-Hajj:yang bermaksudnya: “Dan sekiranya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah- ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah.”

Tuntutan itu sebenarnya adalah supaya Islam mendominasikan seluruh suasana dan kekuasaan pemerintahan agar manusia dapat melihat kehebatan dan keagungan Islam lalu mereka akan menerima Islam sama ada sebagai agama anutan atau sebagai pemerintahan yang adil dengan secara rela. Firman Allah swt Surah at-Taubah, ayat 40 yang bermaksud: “Dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah dan kalimat Allah itulah yang tinggi.”

Tuntutan menzahirkan agama ini dijelaskan sehinggalah dalam soal peperangan. Tujuan peperangan dalam Islam sendiri adalah untuk memastikan bahawa Islam menjadi penentu dalam percaturan politik dan hidup manusia. Firman Allah swt dalam Surah al-Anfal, ayat 39 yang bermaksudnya: “Dan perangilah mereka (orang-orang kafir) sehingga tiada lagi fitnah dan (sehingga) menjadilah agama itu seluruhnya menjadi semata-mata untuk Allah...”

Maksud dari perkataan ‘perangilah’ adalah agar kekufuran tidak melata dan agar din Allah di atas segala-galanya, sehingga din al-Islam ada di mana-mana.

Persoalan mengenai perjuangan dalam Islam juga merangkumi usaha umat Islam mengembangkan agama ini dengan menjalankan gerakan dakwah ke merata tempat di serata pelusuk dunia. Lalu di dalam usaha berdakwah itu, mereka menghadapi sekatan, ancaman dan cabaran yang datang dari kebanyakan orang-orang kafir serta sasaran dakwah yang tidak bersikap terbuka untuk mendengar dahulu seruan Islam. Di dalam suasana ini, timbullah perlawanan dan perjuangan menentang halangan, sekatan dan ancaman dari musuh dakwah. Atas sebab inilah pula, gerakan-gerakan dakwah pada zaman Rasulullah dan Khulafa’ ar-Rasyidin sering kali diiringi kekuatan tentera untuk memastikan bahawa gerakan menyeru kepada Islam dapat masuk ke setiap wilayah tanpa ancaman keselamatan terhadap para pendakwah dan demi kesinambungan dakwah supaya tidak mati di pertengahan jalan. Sejarah telah mencatatkan beberapa peristiwa di mana apabila gerakan dakwah tidak diiringi tentera, kejadian-kejadian yang tidak diingini berlaku. Antaranya adalah tragedi Yaum ar-Raji’ dan Telaga Ma’unah.

Dalam tragedi Telaga Ma’unah, tujuh orang sahabat yang diketuai oleh ‘Asim bin Thabit telah dihantar oleh Rasulullah saw untuk mengajar qabilah ‘Adhal dan al-Qarah. Rombongan dari qabilah-qabilah ini telah menyatakan minat untuk mengetahui lebih lanjut tentang agama Islam setelah ia tersebar di kalangan mereka. Malangnya, di pertengahan jalan mereka telah diekori oleh sekumpulan lelaki qabilah Bani Lehyan dari keturunan Huzail. Mereka telah diserang dan lima dari kalangan mereka dibunuh. Dua sahabat yang lain ditawan dan dijual di Mekah.

Dalam tragedi Telaga Ma’unah pula, ‘Amir bin Malik telah menemui Rasulullah saw bagi melahirkan keIslamannya tetapi belum memeluk Islam. Beliau meminta Rasulullah saw menghantar beberapa orang Islam kepada penduduk Najd dengan memberi jaminan keselamatan mereka setelah baginda sendiri melahirkan rasa curiga terhadap penduduk Najd. Rasulullah saw telah memilih seramai tujuh puluh orang sahabat untuk berdakwah. Apabila rombongan ini sampai di suatu tempat yang dikenali sebagai Bi’r Ma’unah, mereka telah mengutus salah seorang dari mereka iaitu Haram bin Mulham kepada Amir bin al-Tufail untuk menyampaikan surat Rasulullah saw. Malangnya, surat baginda tidak dibaca langsung malahan Haram sendiri telah dibunuh. Kemudian Amir bin al-Tufail meminta Bani Amir membantunya untuk menyerang para pendakwah itu, tetapi mereka enggan kerana tidak mahu mengkhianati Amir bin Malik. Akhirnya, dengan bantuan dari qabilah Salim, Ra’al, ‘Usiyyah dan Zakwan, mereka telah menyerang dan membunuh kesemua pendakwah itu.

Kedua-dua tragedi ini selain menggambarkan kejujuran pendakwah-pendakwah Islam, ia juga menunjukkan betapa perlunya pertahanan tentera ke atas gerakan dakwah yang sering menghadapi ancaman. Malangnya, banyak orentalis yang cuba memutar belitkan fakta ini dengan memberi tohmah bahawa Islam tersebar melalui mata pedang. Ini adalah sebahagian dari persoalan yang sering menghantui kaum muslimin di Barat di mana ia sengaja dibuat oleh orang-orang Barat sendiri seperti masalah perang suci, Islam anti jesus, poligami, perceraian, status wanita dalam Islam dan lain-lain.

Kekuatan ketenteratau pedang adalah beuntuk menjaga para pendakwah dan bukan memaksa manusia menerima Islam. Sejarah memperlihabadakwaan oradalah kerana orang-orang yang memeluk Islam dalam sejarah adalah secara rela sehingga mereka sendiri mampu mempertahankan keIslaman mereka walaupun diserang musuh lain. Mereka tidak belot atau berpaling tadah kecuali segolongan yang terlalu kecil. Kalau keIslaman mereka adalah secara paksa, pastilah mereka kembali ke agama asal apabila tentera Islam berundur dari sesuatu wilayah. Demikian juga, terdapat ramai ahli dzimmah di dalam negara Islam yang lebih rela berada di bawah pemerintahan Islam daripada pemerintahan raja yang seagama dengan mereka.

Hubungan Perjuangan Islam Dengan Jihad

Di dalam bahasa Arab, perkataan yang paling sesuai dan sinonim dengan perjuangan adalah jihad, kifah dan nidhal. Perbahasan tentang perjuangan Islam tidak dapat dipisahkan dengan persoalan jihad kerana penggunaan perkataan jihad lebih kerap di dalam tulisan dan kitab yang menyentuh tentang perjuangan Islam. Jihad adalah kata terbitan (mashdar) yang berasal dari perkataan jahada bererti bersungguh-sungguh dan berpenatan mengerjakan sesuatu. Jaahada (dengan mad) pula bererti memerah tenaga. Jahada al-’aduw bererti memerangi musuh. Dari segi bahasa, jihad membawa pengertian berjuang berhabis-habisan untuk meningkatkan sesuatu matlamat. Al-Jihad menurut kebanyakan kamus bererti perang mempertahankan agama. Dalam konteks Islam, pekerjaan yang paling bersungguh adalah yang paling banyak risiko iaitu peperangan atau usaha menegakkan kalimah Allah di hadapan ancaman pemerintah yang zalim sebagaimana dinyatakan dalam hadith Rasulullah saw yang bermaksud: “Sebaik-baik jihad adalah perkataan yang benar di hadapan pemerintah yang zalim”.

Sebab itulah kebanyakan penta’rifan jihad pada zaman silam lebih merujuk kepada aspek peperangan. Contohnya ulama Mazhab Syafie memberi definisi jihad sebagai: perang ke atas orang kafir untuk memenangkan Islam. Manakala ulama Mazhab Hanafi pula mendefinisikannya sebagai: menyeru kepada agama yang sebenar dan memerangi orang yang tidak menerimanya, dengan harta dan nyawa.

Imam Hassan al-Banna pula menyatakan: Islam mewajibkan jihad ke atas penganut-penganutnya bukanlah bertujuan untuk mencari permusuhan di antara sesama manusia, dan bukan pula untuk membuka jalan ke jurang tamak dan haloba kepada harta benda dunia secara merampas dengan kekerasan, tetapi jihad itu diwajibkan semata-mata bertujuan untuk menjamin keamanan dan perdamaian dengan menunaikan risalah agama yang diamanahkan Allah ke atas pundak tiap-tiap seorang dari kaum Muslimin, menyampaikan risalah agama yang memberi petunjuk kepada manusia menuju ke arah pintu gerbang keadilan dan kebenaran.

Namun dalam konteks zaman mutakhir ini perjuangan Islam khususnya dengan pengertian jihad lebih merangkumi aspek yang luas dengan tidak tertumpu kepada aspek peperangan bersenjata sahaja. Bahkan ia lebih banyak cenderung kepada persoalan memperbaiki umat dan mempertahankan hak-hak umat Islam. Oleh itu, ia meliputi segala usaha umat Islam dahulu menyebarkan Islam dan mempertahankan negara Islam dengan kekuatan fizikal dan senjata, juga usaha bersungguh-sungguh uamt Islam mutakhir ini mengembalikan kedaulatan Islam dan membaiki kesedaran umat sama ada melalui gerakan bersenjata, penentangan terhadap pemerintah yang tidak melaksanakan Islam, dengan saluran pilihanraya, penulisan dan sebagainya. Pokoknya adalah di dalam usaha tersebut di sepanjang zaman mereka akan menghadapi cabaran, tentangan dan ujian dari Allah swt. Dan di dalam semua pekerjaan inilah, kita akan dapati wujudnya suasana maju mundur, menang kalah dan pasang surut gerakan Islam seperti yang pernah diakui oleh Abu Sufyan al-Harb (sebelum keIslamannya) ketika ditanya oleh Kaisar Heraclius tentang peperangan di antara kaum Quraisy dengan Rasulullah saw. Ketika utusan Rasulullah saw yang bernama Dahyah menyampaikan surat dari baginda kepada Kaisar, kaisar telah terlebih dahulu mencari orang yang hampir dengan Rasulullah saw untuk menyoal selidik tentang latar belakang dakwah baginda. Lalu Abu Sufyan menyatakan: “perang di antara kami dengan dia (Muhammad) silih berganti, kadang-kadang ia yang menang dan kadang-kadang kami yang menang.”


0 ulasan: